pondelok 15. júna 2015

Tylová čipka (vláčková čipka)

Posledný mesiac môjho kurzu Základy paličkovania čipiek v ÚĽUVe sme sa venovali Tylovej čipke, nazývanej tiež Vláčková čipka, Krajnianska čipka.

O tejto čipke nájdeme informácie aj na internete:
"Jej pôvod siaha do Belgicka – Flanderska, čo bolo jedno z centier európskej paličkovanej čipky. Ako odtiaľ trafila na Brezovú a do celého podbradliansko–podjavorinského kraja? Postarala sa o to Mária Terézia, ktorá v roku 1767 zakázala dovoz cudzích (španielskych a talianskych) čipiek. Belgických sa to netýkalo, lebo územie dnešného Belgicka – Flandersko - bolo pod správou Viedne. Odtiaľ sa vláčková čipka dostala do českého Vamberka, odkiaľ sa dve paličkárky vybrali v roku 1897 do Krajného, kde sa usadili, živili sa „pletením“ čipiek a od nich sa to naučili miestne ženy. Takto sa táto technika rozšírila do okolitých kopaníc. Zaujímavé je, že priamo na Brezovej sa nepaličkovalo. Ale v Priepasnom, Štverníku, na Košariskách si roľnícke ženy takýmto spôsobom aj privyrábali.
Kto boli tie dve české paličkárky, nevedno. V Muzeu krajky ve Vamberku mi našli záznam o ich odchode na Slovensko, ale nie sú tam ani mená, ani dôvod. Podľa výskumu Emy Markovej, ktorá vydala knihu Slovenské čipky, sa ani v Krajnom o nich nič bližšie nezachovalo. Možno to boli evanjeličky, lebo v kraji, odkiaľ prišli, bolo dosť evanjelikov, ktorí mali kontakty na Slovensko." (http://www.novinky.brezova.sk/view.php?cisloclanku=2007070071)

Tylová čipka je nádherná a naozaj veľmi prácna. V okolí Brezovej pod Bradlom sa nazýva cipka a nehovorí sa tu o paličkovaní , ale o pletení. Nepaličkujeme ale pletieme cipku. Na valec sa pripevnil kožený remeň v ktorom boli vypichané dierky pre tylovú väzbu a plietlo sa.
V našom kurze sme sa učili najprv kolieskovú väzbu, ktorú týmto názvom pomenoval p. Mišík. Používa sa pri pletení ôk v tylovej väzbe.
Nasledovala samotná tylová väzba, a po jej zvládnutí sme vložili do tylovej väzby obťahovačku, v tejto čipke nazývanú šnorovka. Ako posledné sme sa učili pliesť zúbky, ktoré sú zaujímavé nielen svojím vzhľadom, ale aj technikou pletenie. Pri pletení zúbkov som použila starožitné paličky používané na pletenie tohto druhu čipky vo Vamberku ale aj v okolí Brezovej pod Bradlom.

Keďže má tylová čipka veľmi dlhú históriu, a jej začiatky sa datujú do 17. storočia nájdeme jej krásne vzory na obrazoch starých maliarov na ktorých sú zobrazené dámy a páni ozdobení touto nádhernou čipkou.
v anglickom jazyku ju nájdeme pod pojmom: Point ground lace
veľkým centrom tejto čipky v Dánsku je mesto Tonder a jeho okolie, podľa ktorého táto čipka dostala aj meno Tonder lace https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nder_lace
v ÚĽUVe vyšla publikácia pani Ivany Markovej : Tylová čipka z okolia Brezovej pod Bradlom

 koliesková väzba

 tylová väzba a šnorovka

  tylová väzba a šnorovka - detail

 na valci

 zúbky v tylovej väzbe

  zúbky v tylovej väzbe - detail

starožitné paličky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára